χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Βάρκα δολώματος DEVICT
rc βάρκα δολώματος αλιείας
Βάρκα δολώματος αυτόματων πιλότων
Βάρκα δολώματος απελευθέρωσης
ΠΣΤ βαρκών δολώματος
ανιχνευτής ψαριών βαρκών δολώματος
Ανιχνευτής ψαριών ΠΣΤ
RC αυτόματος πιλότος βαρκών
Sonar ανιχνευτής ψαριών
Αυτόματος πιλότος DEVICT
Ρομπότ αλιείας DEVICT